header top

Zebrania z Rodzicami

Utworzono: piątek, 22, wrzesień 2017
Marcin Szachowski

zebranie3

Klasy 0-III szkoły podstawowej
25.09.2017r. (poniedziałek) godz.17.00

Klasy 4-7 szkoły podstawowej
26.09.2017r. (wtorek) godz.17.00

Klasy II – III gimnazjum
27.09.2017r. (środa) godz.17.00

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM
na temat egzaminu klas trzecich gimnazjum – kwiecień 2018r.
- 27.09.2017r. (środa) godz.16.40 (stołówka szkolna)

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Utworzono: czwartek, 21, wrzesień 2017
Marcin Szachowski

czym skorupka naglowek

Od września bieżącego roku firma PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska (Lider) i Miasto Gmina Włocławek (Partner) realizują projekt partnerski pn. „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.
Całkowity koszt projektu wynosi 1800000,00 zł.

Czytaj więcej...

Szkoła Offline 2017

Utworzono: poniedziałek, 18, wrzesień 2017
danielmajewski

szkola offline2017

Sprzątanie Świata

Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017
danielmajewski

Sprzatanie swiata

Informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 we Włocławku w roku szkolnym 2017/2018

Utworzono: piątek, 01, wrzesień 2017
Marcin Szachowski

pedagog11

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2017 r.- 15.09.2017 r. rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sięo stypendium szkolne nie może być w roku 2017 większa niż 514 zł netto na jednego członka w rodzinie. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski można pobrać w szkole lub ze strony internetowej BIP UM Włocławek

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2017 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A.

Świadczenia wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Czytaj więcej...