header top

Festyn Integracyjny – stoisko profilaktyczne

Utworzono: wtorek, 23, maj 2017 danielmajewski

20170520 115339W dniu 20.05.2017 r. w ramach Festynu Integracyjnego pedagog i psycholog szkolny zorganizowały stoisko profilaktyczne, którego zadaniem było promowanie zdrowego stylu życia, a także promowanie i podsumowanie wszystkich programów i akcji profilaktycznych, które odbyły się na terenie szkoły w bieżącym roku szkolnym:

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

- „Czyste powietrze wokół Nas”

- „Nie pal przy mnie proszę”

- „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Ponadto uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy środowiska lokalnego uzyskiwali informacje na temat szkodliwości palenia papierosów, zażywania dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych.

W tym roku również, w przygotowanie stoiska profilaktycznego włączyli się aktywnie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Panie pracujące w sekcji oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Do ich zadań należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

W czasie festynu dodatkową atrakcję stanowiło mierzenie Smokerlyzerem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy oraz alkogogle i narkogogle służące do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu i narkotyków.

Odsłony: 150