header top

button profilaktyka

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017
danielmajewski

20161121 141923W dniu 17.11.2016 r, czyli w Światowym Dniu Rzucania Palenia na terenie szkoły zorganizowano Kampanię Antynikotynową, której odbiorcami byli uczniowie klas IV – VI SP oraz I – III Gim.

Przebieg kampanii:

- przygotowanie gazetki na temat szkodliwości palenia;

- wystawa plakatów profilaktycznych;

- pogadanka przeprowadzona na godz. wychowawczej.

Czytaj więcej...

Szkolny Program Profilaktyki

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016
danielmajewski

1. Podstawy prawne Szkolnego Programu Profilaktyki

- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526).

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483).

- Kodeks Postępowania Karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r.

Czytaj więcej...

Noe

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016
danielmajewski

20161018 111241

W dniu 18 października 2016 r. uczniowie klas: IIIA, III B, III C gimnazjum wzięli udział w zajęciach profilaktycznych pt. „NOE II”. Zajęcia przeprowadzone zostały przez terapeutę z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka. Była to kontynuacja pierwszego etapu tego programu.

Noe” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Jego celem było  przekształcenie nieprawidłowych przekonań normatywnych panujących wśród młodzieży. Najważniejszym rezultatem spotkania ma być obalenie mitu o powszechnej chęci alkoholu przez młodzież. Program pozwala zmniejszyć ryzyko inicjacji narkotykowej oraz uświadomić zagrożenia wynikające z korzystania ze środków zmieniających świadomość.

Noe II” to program w trakcie którego, dochodzi do rozpoznawania przez młodzież problemu alkoholowego w domu, gdyż mechanizmy psychologiczne dzieci alkoholików blokują właściwe rozpoznanie takich sytuacji.

Czytaj więcej...

Vladislavia

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016
danielmajewski

W miesiącu październiku i listopadzie 2016 r. nasz Zespół Szkół przystąpił do projektu w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorem jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislavia”, której zadanie powierzyła Gmina Miasta Włocławek. Formalnym realizatorem zadania jest Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Głównym celem projektu jest:

Czytaj więcej...

Nikt nie jest samotną wyspą

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016
danielmajewski

W dniach 23.09.2016 r. i 28.09.2016 r., odbyły się zajęcia warsztatowe w ramach programu profilaktycznego pt. „Nikt nie jest samotną wyspą” prowadzone przez specjalistę z Centrum Psychoedukacji i Terapii Psychodynamicznej „INTRA” p. G. Cudną. Objęto nimi uczniów wszystkich klas VI a b c szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Czytaj więcej...