header top

Warsztaty zawodoznawcze dla klas III gimnazjum

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017 danielmajewski

20170112 115829Zgodnie z poniższym harmonogramem, w dniach:

- 12.01.2017 – klasa III A

- 23.01.2017 – klasa III B

- 19.01.2017 – klasa III C

zespoły klasowe wzięły udział warsztatach zawodoznawczych, prowadzonych przez doradców zawodowych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Włocławku – p. M. Gawrońskiego oraz p. A. Anczakowską.

Celem zajęć było:

- wdrażanie uczniów do samopoznania,

- planowanie własnego rozwoju,

- wdrażanie uczniów do umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

- przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia,

- kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły,

- przygotowanie uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, tj. stres, problemy zdrowotne.

Odsłony: 441