header top

Konkurs „Wiedza i umiejętności” w Zespole Szkół Nr 3

Utworzono: piątek, 12, maj 2017
danielmajewski

20170511 101840W dniu 11 maja 2017 r. grupa uczniów klas I, II i III gimnazjum wzięła udział w konkursie „Wiedza i umiejętności” w Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZS Nr 3 we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 21. Konkurs odbył się w ramach realizowanego przez Fundację Caietanus w partnerstwie z ZS Nr 3 projektu edukacyjnego "Kuchenne doświadczenie". W konkursie wzięły udział drużyny, składające się z uczniów włocławskich gimnazjów, uczestników projektu oraz zaproszonych gości.

Czytaj więcej...

Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła

Utworzono: sobota, 25, marzec 2017
danielmajewski

W dniu 23 marca 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku oraz Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku, zorganizowały coroczną imprezę - Włocławskie Targi Szkół Pracy i Rzemiosła. W imprezie udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum naszej szkoły wraz ze swoimi wychowawcami.

Cele imprezy: zaplanowanie własnej kariery zawodowej

- przedstawienie oferty edukacyjnej placówek ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/18 w mieście i regionie,

- przedstawienie informacji na temat kryteriów naboru poszczególnych szkół,

- zainteresowanie młodzieży ofertą zajęć pozalekcyjnych placówek oświatowych,

- prezentacja pożądanych zawodów, wykonywanych przez rzemieślników,

- umożliwienie spotkania z przedsiębiorcami; indywidualny kontakt z przedstawicielami zawodów;

Oferty edukacyjne szkół cieszyły się ogromną popularnością i zainteresowaniem młodych ludzi stojących przed trudnym wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

Wizyta w "samochodówce"

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017
danielmajewski

20170306 094649W dniu 06.03.2017r. w związku ze specyfiką naszej placówki oraz Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne dla uczniów klas III gimnazjum, ubiegających się o przyjęcie w kolejnym roku szkolnym do tej szkoły, szczególnie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczyło w nim 17 uczniów naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Wizyta w Zespole Szkół Nr 3

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017
danielmajewski

ZSI1W dniu 02.03.2017r. w związku ze specyfiką naszej placówki odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3. Uczestniczyło w nim 10 uczniów naszej szkoły. W czasie odwiedzin zapoznawali się z poszczególnym pracowniami zawodowymi, mogli wziąć udział w zajęciach w nowym pionie żywieniowym, w pracowni gastronomicznej i cukierniczej, gdzie sami sprawdzali swoje umiejętności podczas mini warsztatów kulinarnych. Uczniowie klas III gimnazjum mieli również okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną na kolejny rok szkolny 2017/2018.

Czytaj więcej...

Dyżur doradcy zawodowego z PPP

Utworzono: piątek, 24, marzec 2017
danielmajewski

W czasie cyklicznych zebrań dla rodziców uczniów gimnazjum w dniu 21.01.2017r., w gabinecie pedagoga szkolnego dyżur pełnił - p. M. Gawroński - doradca zawodowy PPP we Włocławku. Doradca udzielał indywidualnych porad rodzicom uczniów klas III, szczególnie osobom, których dzieci posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różnorodne dysfunkcje i przeciwwskazania do wyboru zawodu. Z konsultacji korzystali także rodzice uczniów niezdecydowanych, co do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas ww. zebrań z rodzicami uczniów klas III gimnazjum spotkały się także przedstawicielki Zespołu Szkół Nr 3 we Włocławku – celem było przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły na kolejny rok szkolny oraz zachęcenie, do podjęcia nauki w tej szkole.